Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. 
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych.
 

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia:
1. Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
2. Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole

Program szkolenia


1.Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:
·        Podstawy prawne;
·        Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
·        Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
·        Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
·         Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
·        Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
·         Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
·         Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
 
2.Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
·         Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
·         Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
·         Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z   ustawy o systemie oświaty,
·         Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;
3.Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela (po uwzględnieniu zmian).
·         Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
·         Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
·         Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
·         Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN, art.226 ustawy z 14.12.2017).
·         Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
·         Uzupełnienie etatu w innej szkole,
·         Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
·         Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;
·         Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla pewnych grup nauczycieli.
4.Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
5.Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
·         Rodzaje kryteriów,
·         Kolejność stosowania
6.Przykłady dokumentów i rozwiązań:
·         Nowe szkolne plany nauczania
·         Dokumenty kadrowe

Poznajmy się

Dane kontaktowe