Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Co nowego należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2018 roku

Kategoria: Wyzwania nowego roku szkolnego


Opis szkolenia

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji nt. zadań koniecznych do wykonania w celu właściwego i zgodnego z prawem  zaprojektowania pracy szkoły na kolejny rok szkolny.

Korzyści ze szkolenia


Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. potrafią zaplanować pracę organów szkoły zgodnie z obowiązującym prawem,
2. umieją tak zaplanować pracę organów szkoły, aby możliwe było zrealizowanie jak najlepiej programu szkoły,
3. znają metody i sposoby dokonywania nowelizacji (uaktualnień) dokumentów szkoły.

Program szkolenia


1. Specyfika organizacyjna szkoły. Charakterystyka „czasu szkolnego”. Zmiany w prawie oświatowym.
2. Zadania dotyczące działań statutowych szkoły:
„Kalendarza szkoły”,
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019,
Plany pracy organów szkoły,
Regulamin określający szkolne wskaźniki spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli,
Organizacja tygodnia i dnia szkolnego,
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Szkolny zestaw programów nauczania,
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019,
Przydział czynności dla nauczycieli.
3. Nowelizacja dokumentacji szkolnej (w miarę potrzeby):
 Nowelizacja statutu,
 Nowelizacja (modyfikacja) szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
4. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
Kontrola obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich,
Sprawdzenie czy wyposażenie nabyte przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty,
Sprawdzenie aktualności i komunikatów, które pojawiły się na stronach internetowych: MEN, KO, organu prowadzącego, CKE, OKE,
Opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu ANEKSU do arkusza organizacji szkoły,
Załatwienie spraw kadrowych,
Sprawdzenie czy szkołą posiada druki szkolne zgodne z Rozporządzeniem MEN i w odpowiedniej liczbie,
Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania.
6. Podsumowanie. Wzory dokumentów.

Poznajmy się

Dane kontaktowe