Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Zadania i obowiązki szkół /placówek oświatowych oraz organów prowadzących w ramach sprawozdawczości w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia


Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i sprawnego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Słuchacze zapoznają się ze strukturą, organizacją oraz zasadami działania nowego SIO.

Poznają też praktyczne aspekty funkcjonowania znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Program szkolenia


 
 
Plan szkolenia:

•zasady wprowadzania danych  oraz omówienie najnowszych zmian w aplikacji
•rola i zadania dyrektora szkoły w zmodernizowanym SIO,
•prezentacja wybranych modułów zmodernizowanego SIO:
Moduł ucznia
•wprowadzanie danych identyfikacyjnych ucznia (weryfikacja z systemem PESEL);
•wprowadzanie danych identyfikacyjnych ucznia (pobranie danych uzupełniających z systemu PESEL);
•rejestracja ucznia w jednostkach złożonych (MOW, MOS, SOS-W, SOW, OR-W, zespoły szkół);
•rejestracja danych dziedzinowych ucznia w zakresie: wypadki, pomoc materialna, adres zamieszkania, transport, korzystanie z internatu
 
Moduł nauczyciela

•wprowadzanie danych identyfikacyjnych nauczyciela (weryfikacja z systemem PESEL);
•wprowadzanie danych identyfikacyjnych nauczyciela (pobranie danych uzupełniających z systemu PESEL);
•rejestracja danych dziedzinowych nauczyciela w zakresie zatrudnienia, nieobecności, awansu zawodowego.
 
Moduł danych dziedzinowych

Rejestracja danych dotyczących:
•gruntów;
•obiektów sportowych;
•urządzeń rekreacyjno-sportowych;
•pomocy dydaktycznych;
•sprzętu diagnostycznego;
•pomieszczeń.
,•wymagania techniczne dla sprzętu.
Ochrona danych osobowych zawartych w SIO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Poznajmy się

Dane kontaktowe