Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- zadania gminy, dyrektora, pedagoga, wychowawcy

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
-będą znali przepisy prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
-poznają zadania dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
-poznają procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie

Program szkolenia


1. Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty – zarys ogólny. Definicja prawna, terminy, procedura.
2. Przyjęcie dziecka do szkoły.
3. Odroczenie obowiązku szkolnego.
4. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą:
a) organizacja egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
a) środki egzekucji administracyjnej,
b) wierzyciel obowiązku szkolnego,
c) postępowanie egzekucyjne dyrektora szkoły,
d) księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i nauki,
e) miejsce zamieszkania dziecka.
6. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę.
8. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
9. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Poznajmy się

Dane kontaktowe