Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Zmiany w prawie oświatowym
Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela.
Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.
Efektywna diagnoza jako podstawa tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego.
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Jak ocenić skuteczność działań wychowawczo-profilaktycznych?
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
Nowelizacja statutu szkoły. Statut szkoły/placówki po reformie oświaty
Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Formułowanie wniosków do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po roku - jak ocenić efektywność?
Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie.
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościami w świetle zmienionych przepisów w roku szkolnym 2018/19
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Prawo oświatowe dla nauczycieli.
Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa
Program wychowawczo-profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017r.
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Statut szkoły ponadpodstawowej; zasady tworzenia w oparciu o przepisy prawa
Weryfikacja, analiza i nowelizacja statutu. Statut szkoły/placówki po reformie oświaty
Wsparcie we wdrożeniu RODO w szkole/ placówce oświatowej
Zespół dobrze zintegrowany w dobie reformy oświaty

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur