Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Wyzwania współczesnej szkoły
Dialog motywacyjny
Dobre relacje rówieśnicze podstawą skutecznej edukacji - budowanie zespołu klasowego.
Dopalacze - nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznawać i reagować
Dziecko z wadą słuchu w szkole
Dziecko z zespołem Tourette`a w systemie szkolnym
Jak być skutecznym w doskonaleniu funkcjonowania szkoły?
Jak rozbudzać w uczniach empatię i szacunek do drugiego człowieka
Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej
Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
Pokolenie X, Y, Z i ich współpraca – nowe wyzwanie dla nauczycieli
Praca w klasie integracyjnej
Praca z uczniem innej narodowości - cudzoziemiec w szkole. Szkoła wielkonarodowościowa
Profilaktyka i promocja zdrowia
Promocja szkoły - działania, które poprawią wizerunek Twojej szkoły
Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem "Metody wspólnej sprawy".
Technologiczni „My i Wy” – jak uczyć, wychowywać i komunikować się w cyfrowych realiach?
Uczeń w sytuacji traumatycznej i kryzysowej
Uczeń z cukrzycą w szkole
Wolontariat jako forma kształcenia postaw prospołecznych
Wsparcie doradcze przy tworzeniu działań promocyjnych dla szkoły
Zachowania prowokacyjne i agresywne uczniów a rozwiązania systemowe w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli
Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych
Zagrożenia współczesnej młodzieży
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - co nauczyciel wiedzieć powinien

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur