Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.


Opieka i wychowanie
"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?
„Kozioł ofiarny” czyli w co grają uczniowie w klasie.
Agresja uczniów ukierunkowana na nauczyciela
Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?
Bezpieczeństwo a promocja zdrowia
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Ciekawe lekcje wychowawcze - metody i formy pracy z klasą
Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci
Dyscyplinowanie uczniów
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
Gierki naszych uczniów – jak je rozpoznać i sobie z nimi radzić
Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej
Motywowanie uczniów. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Lepiej, ciekawiej, skuteczniej
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole w roku szkolnym 2018/2019 - przygotowanie do kontroli MEN.
Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych rozporządzeń
Pierwsza pomoc w szkole
Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów
Praca z uczniem trudnym
Praca z uczniem z ADHD
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera
Praca z uczniem zdolnym
Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?
Tworzenie lub modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
Uczniowie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SPD) - nowe wyzwanie dla nauczycieli
Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Wychowawca - rola i zadania
Wyjścia i wycieczki szkolne - zbiór zasady bezpieczeństwa i organizacji
"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur