Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia


Zgodnie zobowiązującą podstawą programową, UoSO i rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym nauczyciel w swojej pracy powinien stwarzać wychowankom warunki do działań na rzecz własnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. Szkolenie dostarczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów indywidualizacji pracy z uczniem trudnym, dysfunkcyjnym, przemocowym w celu wykorzystania jego potencjału i zapewnienia mu jak najlepszych warunków rozwoju. 

Szkolenie będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń, przestrzenią do przećwiczenia skutecznych działań interwencyjnych. Podczas zajęć przedstawione zostaną różne strategie działań nauczycielskich adekwatnych do dysfunkcyjnych zachowań ucznia oraz zalecane zasady współpracy z rodzicami i specjalistami.

Korzyści ze szkolenia


1. Analiza specyfiki i przyczyn zachowań dysfunkcyjnych ucznia.
2. Wypracowanie doraźnych sposobów na zachowania dysfunkcyjne ucznia w celu korekty jego zachowań.
3. Poznanie różnych strategii działań nauczycielskich adekwatnych do dysfunkcyjnych zachowań ucznia oraz zasad współpracy z jego rodzicami i specjalistami.

Program szkolenia


 1. Uwarunkowania biologiczne oraz społeczne zachowań dysfunkcyjnych, przemocowych, trudnych w odbiorze społecznym.
 2. Wpływ postaw wychowawczych na przyswajanie norm społecznych, wykorzystanie prawa wewnątrzszkolnego. Dokumentowanie zgodne z obowiązującym prawem oświatowym działań interwencyjnych oraz naprawczych.
 3. Sposoby:
  • - bezkonfliktowego przekazywania własnych oczekiwań,
  • - skutecznego korygowania zachowań dysfunkcyjnych,
  • - konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne.
 4. Wykorzystanie współpracy w ramach rady pedagogicznej.
 5. Zasady współpracy z rodzicami i specjalistami.
 6. Warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem zasad asertywnego rozwiązywania konfliktów.

Poznajmy się

Dane kontaktowe