Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Bezpieczeństwo a promocja zdrowia

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Korzyści ze szkolenia


Rada pedagogiczna po odbytym szkoleniu:
- wie czym jest zdrowie rozumiane jako równowaga oraz poczucie dobrostanu;
- potrafi rozpoznawać potrzeby uczniów w zakresie niepokojących sygnałów wskazujących na depresję, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, przynależność do sekt;
- wie w jaki sposób interweniować oraz jak wykorzystać posiadane przez szkolę zasoby.

Program szkolenia


  • Zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów w świetle przepisów prawnych;
  • Rozpoznawanie potrzeb uczniów wymagających wsparcia w zakresie zdrowia;
  • Budowanie i ewaluacja programu wychowawczego z elementami profilaktyki, a działania prozdrowotne;
  • Dobór działań oraz programów profilaktycznych do potrzeb środowiska szkolnego;
  • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów pomocowych w działaniach interwencyjnych oraz naprawczych wobec uczniów pozostających w kryzysie.

Poznajmy się

Dane kontaktowe