Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia


Współczesna rzeczywistość sprawia, że uczniowie na wszystkich poziomach edukacji mogą stać się ofiarami przemocy – w domu lub w szkole. Reakcje dzieci i młodzieży na takie zdarzenia są głębsze niż dorosłych i bardziej dla nich dotkliwe. Jak zatem działać profesjonalnie, umiejętnie prowadzić odreagowanie, czy debriefing po zajściu? Czym powinna kierować się osoba koordynująca działania interwencyjne i pracująca z uczniem w sytuacji kryzysowej i traumatycznej?

Korzyści ze szkolenia


Rada pedagogiczna po szkoleniu:

- wie jak rozpoznać dziecko, które jest ofiarą przemocy w rodzinie

- potrafi konstruktywnie zgodnie z prawem reagować na przejawy świadczące o przemocy w rodzinie swoich podopiecznych

- potrafi radzić sobie z rodzicem, który przejawia zachowania o charakterze agresywnym oraz rozmawiać z ofiarą przemocy.

Program szkolenia


  •  
Zadania oraz kompetencje szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz chronienia dziecka jako jej ofiary.
  •  
Przyczyny oraz symptomy przemocy: fizycznej, psychicznej, werbalnej, seksualnej, ekonomicznej oraz sposób ich rozpoznawania.
  •  
Zasady prowadzenia rozmowy ze sprawcą oraz ofiarą przemocy.
  •  
Procedura „Niebieskiej Karty” – jako podstawa niezbędnej dokumentacji.
  •  
Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym zadania wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.
  •  
Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe