Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia


Ocenianie należy do codziennych obowiązków w pracy nauczyciela, ale jest ono również jednym z najtrudniejszych zadań. Szczególnie młodzi nauczyciele mają nie lada problem, ale i ci z większym stażem stają często przed dylematem, jaki stwarza wystawienie oceny. Stosowanie zasad pomiaru dydaktycznego ułatwia znacznie to zadanie. Pomiar wyników kształcenia inaczej badanie wyników nauczania jest jedną z najczęściej stosowanych metod diagnozowania osiągnięć edukacyjnych. Prowadzenie badań diagnostycznych wymaga określenia metod i narzędzi badawczych oraz przyjęcia procedur stosowanych do badania i diagnozowania określonego obszaru.
Każdy nauczyciel powinien nabyć umiejętność opracowania testu sprawdzającego z wybranego zakresu treści nauczania.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w organizowaniu i prowadzeniu badań wyników nauczania, oraz właściwego przygotowania narzędzi pomiaru.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- Znają podstawowe pojęcia związane z pomiarem dydaktycznym
- Potrafią zaplanować narzędzia diagnozy edukacyjnej
- Potrafią wykorzystać wyniki diagnozy w planowaniu indywidualnym i zespołowym.

Program szkolenia


  • Pomiar dydaktyczny - wprowadzenie, konstruowanie wymagań, operacjonalizacja celów,
       pożądane właściwości pomiaru dydaktycznego.
  • Ewaluacja i planowanie procesu dydaktycznego w kontekście wyników pomiaru dydaktycznego.
  • Planowanie pracy w skali roku i etapu edukacyjnego w oparciu o nową podstawę programową
       i wymagania państwa.
  • Wyniki sprawdzianu/egzaminu a praca nauczyciela na etapie planowania, realizowania, sprawdzania.
  • Zespołowe działania nauczycieli w planowaniu działań na rzecz jakości nauczania.
  • Zasady konstruowania narzędzi pomiaru.

Poznajmy się

Dane kontaktowe