Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Raport z ewaluacji zewnętrznej - warsztaty

Kategoria: Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) wprowadza od 1 września 2015 r. nowy art.21a nakazujący szkołom i placówkom podjęcie „niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego”. Szkolenie przygotowuje do spełnienia tego zadania.
 
 

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest pokazanie sposobów realizacji art.21a ustawy o systemie oświaty, jako ważnego zadania stojącego przed szkołami/placówkami.
Nauczyciele w wyniku aktywnego uczestnictwa w warsztacie:

- znają i wykorzystują zapisy w raportu ewaluacji wewnętrznej własnej szkoły/placówki
- określają mocne i słabe strony funkcjonowania placówki,
- analizując wyniki i wnioski zapisane w raporcie, tworzą plany pracy.

Program szkolenia


  • Struktura raportu – jak go czytać i interpretować.
  • Poziom spełnienia wymagań – informacje zawarte w opisach.
  • Obraz szkoły w wynikach badań uczniów, rodziców, nauczycieli, partnerów.
  • Mapa szkoły – mocne i słabe strony w oparciu o dane mniejszości.
  • Przekładanie wniosków z raportu na rekomendacje wewnętrzne szkoły.
  • Planowanie pracy w oparciu o dane zawarte w obrazie, opisach, wynikach i wnioskach.

Poznajmy się

Dane kontaktowe