Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2015

Kategoria: Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo


Opis szkolenia

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY?
  • jesteśmy placówką z rodowodem oświatowym, która zajmuje się przygotowywaniem do certyfikacji
  • posiadamy od 2004 roku Certyfikat Jakości według normy ISO 9001:2015
  • 90% placówek, w których wdrażaliśmy system otrzymało Certyfikaty Jakości wg normy ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2015
  • posiadamy kadrę wykwalifikowanych konsultantów, którzy rekrutują się ze środowiska oświatowego. Są wśród nich obecni i byli dyrektorzy szkół oraz edukatorzy Instytutu Kształcenia Eko-Tur
  • współpracujemy z jednostkami certyfikującymi, które zaproponowały konkurencyjne – w stosunku do innych - warunki finansowe dla placówek oświatowych; na życzenie Klienta pośredniczymy w kontakcie z jednostką.

Korzyści ze szkolenia


- wzrost satysfakcji klientów z oferowanych przez placówkę usług edukacyjnych
- zwiększenie odpowiedzialności pracowników za procesy zachodzące w placówce
- skuteczne wykorzystanie umiejętności kadry pracowniczej
- lepsza komunikacja pomiędzy pracownikami
- zwiększenie efektywności zarządzania
- lepsze wykorzystanie zasobów materialnych
- prestiż placówki

Program szkolenia


Założenia organizacyjne
Przygotowania placówki oświatowej do certyfikacji według wymagań normy ISO 9001:2015
 
Strategia
Instytut Kształcenia EKO-TUR stworzy system przygotowania do certyfikacji i wspólnie z kierownictwem placówki i jej pracownikami wdroży go w życie.
 
Konsultant główny
Do każdego projektu wdrażania SZJ wg normy ISO 9001:2015 przydzielany jest konsultant IK Eko-Tur. Jest on odpowiedzialny za wdrożenie ZSJ w placówce. Bezpośrednio współpracuje z Kierownictwem placówki (informując je na każdym etapie realizacji projektu o odnoszonych sukcesach i trudnościach) oraz  pełnomocnikiem ds. Jakości. Do jego zadań należeć będzie m.in. prowadzenie szkoleń dla pracowników szkoły, pomoc w przygotowaniu dokumentacji systemowej oraz systematyczne monitorowanie, na jakim etapie wdrażania systemu znajduje się placówka.
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 
            W Państwa placówce powołany zostanie Pełnomocnik ds. SZJ, który będzie reprezentował Ośrodek w bezpośrednich kontaktach z opiekunem projektu oraz Kierownictwem placówki. Do obowiązków Pełnomocnika należeć będzie m.in:
- współpraca z przydzielonym do placówki konsultantem
- koordynowanie i nadzorowanie prac w swojej placówce objętej systemem zarządzania jakością w celu zapewnienia aktualności systemu
- wspomaganie dyrektora placówki we wdrażaniu systemu
- zapewnienie aktualności dokumentacji systemu oraz nadzór nad wprowadzanymi zmianami
- przygotowanie placówki do certyfikacji
- po otrzymaniu certyfikatu – czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu
 
Czas trwania
Budowanie i wdrażanie projektu prze wsparciu Instytutu Kształcenia Eko-Tur przewidziane jest na czas od 6 do 8 miesięcy. Po tym okresie placówka jest gotowa do certyfikacji.
 
Etapy wdrażania projektu
I. Szkolenie dla kadry kierowniczej, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz kadry administracyjno-obsługowej,
II. Budowanie Księgi Jakości
III. Wdrażanie w życie procedur i audyty wewnętrzne
IV. Sprawdzenie stanu przygotowań wdrożonego systemu do audytu zewnętrznego

Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji na temat wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 w placówkach oświatowych udziela:
dyrektor Instytutu Kształcenia Eko-Tur dr Artur Foremski
Tel. (22) 841-07-05    Fax. (22) 858-21-60
e-mail: artur.foremski@eko-tur.pl
www.eko-tur.pl
 
koszt wdrożenia systemu 9.900zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
uwaga cena nie obejmuje kosztów związaną z certyfikacją zewnętrzną
w zależności od liczby uczestników cena może ulec zmianie

Poznajmy się

Dane kontaktowe