Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Wdrażanie systemu Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego

Kategoria: Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo


Opis szkolenia


Cel
Przygotowanie placówki oświatowej do wdrożenia i realizacji systemu Przyjaznej Szkoły w duchu Oceniania Kształtującego
 
Strategia
Instytut Kształcenia EKO-TUR przygotuje zespół liderów i będzie czuwał nad wdrożeniem Oceniania Kształtującego w szkole/placówce

Korzyści ze szkolenia


Korzyści wynikające z wdrożenia Oceniania Kształtującego w szkole:
- wzrost satysfakcji uczniów z oferowanych przez placówkę usług edukacyjnych
- poprawa wyników nauczania
- skuteczne wykorzystanie umiejętności kadry pracowniczej
- lepsze relacje między nauczycielami a uczniami

Ocenianie Kształtujące to nowy nurt w nauczaniu, nastawiony na to, by pomóc uczniowi się uczyć. Robi ogromną karierę w edukacyjnym świecie. Wiodące brytyjskie i amerykańskie towarzystwa i stowarzyszenia edukacyjne oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju określają Ocenianie kształtujące jako skuteczną strategię lepszej edukacji, wartą szerokiego upowszechniania w szkołach.

W polskiej oświacie Ocenianie Kształtujące zaczęto wdrażać od roku 2003. Wyniki badań potwierdziły, że Ocenianie Kształtujące przede wszystkim może przynieść poprawę wyników nauczania i zwiększać szanse uczniów na dobre wyniki w testach i egzaminach zewnętrznych. Efektywność i osiągnięcia są przecież wysoko cenione w dzisiejszym świecie.

Poza tym ocenianie Kształtujące czyni uczniów aktywnymi i świadomymi partnerami w procesie uczenia się, jest szczególnie korzystne dla uczniów mających trudności w nauce, poprawia relacje między nauczycielami i wychowankami, buduje w uczniach postawę samodzielności i odpowiedzialności.

Program szkolenia


Etapy wprowadzania
 
1. Pracownicy szkoły mają podstawową wiedzę na temat OK.
2. Pracownicy szkoły podejmują strategiczną decyzję o wprowadzaniu projektu Przyjazna Szkoła w duchu OK.
Powstaje sztab do wprowadzania Przyjaznej Szkoły w duchu OK. (8-12 nauczycieli)
3. Pracownicy szkoły znają etapy wprowadzania Przyjaznej Szkoły w duchu OK
4. Pracownicy szkoły wypracują założenia Przyjaznej Szkoły OK.

UWAGA
  1. Sztab pod kierunkiem przedstawiciela dyrekcji opracuje własne założenia Przyjaznej Szkoły OK. w oparciu o zasady Przyjaznej Szkoły Eko-Turu
  2. Założenia są wypracowane przy wsparciu konsultanta Eko-Turu.
5. Sztab pod kierownictwem dyrekcji opracowuje strategię wprowadzania założeń Szkoły Przyjaznej OK. w życie placówki
6. Rada Pedagogiczna lub dyrekcja zatwierdza strategię wprowadzania projektu do realizacji.
7. Pod nadzorem sztabu budowana jest Przyjazna Szkoła OK. zgodnie z przyjętą strategią i założeniami
  1. Sztab drogą elektroniczną przekazuje informacje o wdrożonym etapie konsultantowi. Konsultant weryfikuje, czy sposób realizacji jest zgodny z przyjętymi założeniami.
  2. Sztab podczas wprowadzania odwołuje się do założeń Przyjaznej Szkoły OK. wypracowanej w danej szkole, do zało0żeń Szkoły Przyjaznej OK. wypracowanej przez Eko-Tur, a także do strategii wdrażania projektu.
8. Placówka posiada zbudowaną Szkołę Przyjazną w duchu OK. zgodnie z założeniami Eko-Turu.
 
Czas trwania
Budowanie i wdrażanie projektu prze wsparciu Instytutu Kształcenia Eko-Tur przewidziane jest na czas od 4 do 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji na temat wdrażania Systemu Przyjaznej Szkoły w duchu Oceniania kształtującego udziela:
dyrektor Instytutu Kształcenia Eko-Tur dr Artur Foremski
Tel. (22) 841-41-07          Fax. (22) 858-21-60
e-mail: artur.foremski@eko-tur.pl
www.eko-tur.pl

Poznajmy się

Dane kontaktowe