Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania i radzenia sobie z przejawami cyberprzemocy.
Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności tworzenia programów profilaktycznych oraz wdrażania ich w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomóc Państwu stworzyć systemy reagowania w szkole w sytuacji zaistnienia cyberprzemocy – procedury.

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnicy:
- potrafią przeciwdziałać cyberprzemocy
- rozpoznają jej przejawy
- tworzą szkolne programy profilaktyczne

Program szkolenia


 1. Wprowadzenie do zagadnień: cyberprzemoc – definicje, przyczyny, historia i skala problemu, rodzaje,
         przykłady cyberprzemocy
 2. Specyfika Internetu:
 •       jako narzędzie komunikacji i edukacji
 •       jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.
 1. Działania profilaktyczne w szkole. Edukacja na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów
        komórkowych
 2. Procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy
 3. Analiza przepisów prawnych dotyczących cyberprzemocy
 4. Psychologiczne aspekty cyberprzemocy (młody człowiek jako ofiara, świadek lub sprawca
        cyberprzemocy)
 5. Propozycje działań związanych z edukacją rodziców

Poznajmy się

Dane kontaktowe