Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Zagrożenia współczesnej młodzieży

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły


Opis szkolenia

Jak identyfikować i interpretować symptomy zachowań ryzykownych? Jak podejmować efektywne działania profilaktyczne, prewencyjne, interwencyjne i naprawcze względem zachowań ryzykownych uczniów? Szkolenie pozwoli uzyskać konkretne odpowiedzi.

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnicy:
Znają podstawowe elementy charakterystyki rozwojowej uczniów i związane z tym problemy.
Potrafią odróżniać zachowania mieszczące się w normie rozwojowej od zaburzeń zachowania.
Znają pojęcie agresji rówieśniczej oraz jej skutki.
Potrafią określić rolę szkoły w profilaktyce agresji i działaniach naprawczych.
Nabywają świadomość swojego uczestnictwa w procesie wychowawczym.
Podnoszą umiejętności komunikacyjne.
Wiedzą, jak kontrolować złość i prezentować postawę asertywną i reagować na sytuacje trudne w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia


 • Aspekty rozwojowe okresu dorastania i dojrzewania
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz ich przyczyny
 • Szkoła, jako wyzwanie dla ucznia. Przegląd sytuacji trudnych.
 • Czym jest agresja? Przejawy zachowań agresywnych w szkole oraz konsekwencje przemocy rówieśniczej.
 • Kategorie ryzyka wywołujące zachowania agresywne.
 • Czynniki wspierające a czynniki ryzyka 
 • Rola szkoły w kształtowaniu zachowań i kreowaniu wzorców osobowych ucznia oraz modelowaniu właściwych zachowań.
 • Uczestnictwo pracowników administracji i obsługi w procesie wychowawczym.
 • Szkolna codzienność pracowników administracji i obsługi w kontekście sytuacji trudnych.
 • Sposoby reagowania na agresywne zachowania i wybuchy złości 
 • Kontrola złości
 • Komunikat asertywny

Poznajmy się

Dane kontaktowe