Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Prawo oświatowe dla nauczycieli

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy poznają podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela
Zapoznają się z dokumentacją przebiegu nauczania
Dowiedzą się, w jaki sposób dokumentować pracę zespołów nauczycielskich

Program szkolenia


 • Podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela.
 • Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami, przestrzeganie zasad
        obowiązujących w art. 10 Karty Nauczyciela, w tym szczególnie wymagań kwalifikacyjnych.
 • Zatrudnienie po przejściu na emeryturę oraz w zespołach szkół.
 • Szczególna ochrona nauczyciela wynikająca z ustawy o związkach zawodowych.
 • Przepisy prawne regulujące szkolny system oceniania.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania w świetle obowiązujących przepisów.
 • Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Procedura awansu zawodowego nauczycieli; przebieg stażu, nadanie aktu awansu zawodowego
       z mocy prawa.
 • Ocena pracy nauczyciela.
 • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczycieli.
 • Dokumentowanie pracy zespołów nauczycielskich

Poznajmy się

Dane kontaktowe