Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

Aktualne przepisy w sprawie oceniania dotyczą przede wszystkim kryteriów oceniania, monitorowania bieżącej pracy ucznia, obowiązkowej informacji zwrotnej, zarówno dla ucznia, jak i rodzica, będącej stałym elementem oceniania kształtującego. Pozwala to jeszcze lepiej motywować do dalszej pracy, nie tylko uczniów i wspierających ich rodziców, ale także nauczycieli, którzy z innej perspektywy będą mogli spojrzeć na cały proces kształcenia.

Korzyści ze szkolenia


Korzyści dla uczestników:
1) zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi zmianami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, dotyczącymi oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów
2) tworzenie przedmiotowych zasad oceniana zgodnych z podstawą programową i aktualnymi rozporządzeniami
3) zmiany w statucie dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania
4) dokumentacja ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów
5) zapoznanie nauczycieli z technikami motywacyjnymi uczniów przy pomocy oceny

Program szkolenia


  1. Zasady oceniania uczniów w świetle obowiązującego prawa oświatowego
  2. Pojęcie, rola i funkcja oceny szkolnej.
  3. Miejsce i rola oceny szkolnej w pomiarze dydaktycznym.
  4. Jawność i transparentność oceny szkolnej.
  5. Ocenianie jako integralny element procesu nauczania i uczenia.
  6. Zasady oceniania w świetle podstawy programowej i zmian w  Ustawie o Systemie Oświaty .
  7. Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle nowych przepisów prawa oświatowego .
  8. Przedmiotowe zasady oceniania – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
  9. Ocenianie jako skuteczny sposób motywowania uczniów.
  10. Obowiązujące zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania.

Poznajmy się

Dane kontaktowe