Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Mapa jakości szkoły. Sposoby na realizację art.21a ustawy o systemie oświaty

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) wprowadza od 1 września 2015 r. nowy art.21a nakazujący szkołom i placówkom podjęcie „niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego”. Szkolenie przygotowuje do spełnienia tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest pokazanie sposobów realizacji art.21a ustawy o systemie oświaty, jako ważnego zadania stojącego przed szkołami/placówkami.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie wymagań świadczących o poziomie podstawowym i wysokim, jakości pracy szkoły/placówki określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
2.Umiejętność zaplanowania działań szkoły/placówki prowadzących do wypełnienia zadań wynikający z art.21a ustawy.
3.Budowa mapy jakości szkoły

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
·         Art.21a ustawy o systemie oświaty
·         Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
·         Jakość pracy szkoły, wskaźniki jakości
2 Działania szkoły dotyczące efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych na poziomie podstawowym i na poziomie wysokim:
·         Realizacja podstawy programowej
·         Kształtowanie postaw i zachowań uczniów
·         Analizowanie efektów kształcenia, wychowania i opieki –modyfikowanie działań
3. Działania szkoły dotyczące organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki na poziomie podstawowym i na poziomie wysokim:
·         Organizacja procesów edukacyjnych
·         Wspomaganie uczniów
·         Współpraca nauczycieli
4. Działania szkoły dotyczące tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów na poziomie podstawowym i na poziomie wysokim:
·         Współpraca wśród uczniów
·         Aktywność uczniów
5. Działania szkoły dotyczące współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym na poziomie podstawowym i na poziomie wysokim:
·         Wpływ rodziców na życie szkoły
·         Wykorzystywanie zasobów środowiska lokalnego
6. Działania szkoły dotyczące zarządzania szkołą lub placówką na poziomie podstawowym i na poziomie wysokim:
·         Rozwój szkoły poprzez właściwe zarzadzanie jej zasobami i pozyskiwanie nowych
·         Realizacja koncepcji pracy szkoły
7. Tworzenie mapy jakości szkoły
8. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe