Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Tutoring w szkole

Kategoria: Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela


Opis szkolenia

Na szkoleniu zapoznacie  się Państwo z  jedną z metod edukacji zindywidualizowanej,  jaką jest tutoring,  który  opiera się  na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem.  Jest to  proces edukacji nakierowany na rozwój wiedzy, umiejętności i postawy podopiecznego.   Zadaniem  tutoringu   jest dostrzeżenie  talentu  ucznia  i rozwijanie jego potencjału.  Podczas  indywidualnych spotkań, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi  w poszukiwaniu własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz rozwoju.  Godne podkreślenia jest, że tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym.
 

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
- co to jest: tutoring szkolny, tutoring wychowawczy, tutoring rozwojowy,
- jakie są zadania tutora,
- na czym polegają 4 etapy współpracy tutora z podopiecznym.

Ponadto uczestnicy szkolenia nauczą się, jak:
- planować rozwój ucznia,
- rozpoznawać jego talenty, uzdolnienia, mocne strony, aby później na nich pracować,
- budować pozytywne relacje interpersonalne w szkole i poza nią.
- pomagać uczniom w dorastaniu, dojrzewaniu (budowaniu systemu wartości, podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności).

Korzyści, jakie tutoring daje szkole:
- podnosi się motywacja uczniów,
- zmieniają się relacje,
- podnosi się frekwencja,
- obniża się stopień zachowań agresywnych.

Program szkolenia


  • Portret uzdolnionego
  • Arkusz rozpoznawania inteligencji wielorakich
  • Istota tutoringu
  • Relacja mistrz – uczeń w tutoringu
  • Tutoring jako relacja
  • Tutoring jako proces

Poznajmy się

Dane kontaktowe