Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Jak oceniać osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów - aktualności w prawie oświatowym

Kategoria: Kształcenie

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu nauczyciele:
- znają zmiany dotyczące oceniania zawarte w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu z 10 czerwca 2015r.,
- wiedzą jak dostosować ocenianie wewnątrzszkolne do wymogów prawa oświatowego,
- wiedzą, jak motywować przez ocenianie

Program szkolenia


 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty  w zakresie oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów;
 2.  Zmiany w rozporządzeniu MEN z 10 czerwca 2015 r.  w zakresie oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle regulacji prawnych – zasady  oceniania wewnątrzszkolnego i ocenianie przedmiotowe.
 4.  Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się:
a) informacja zwrotna:
 • motywacyjna rola informacji zwrotnej,
 • cztery elementy informacji zwrotnej,
 • budowanie informacji zwrotnej – różne sposoby,
 • aktywności uczniów, do których możemy dawać informację zwrotną,
b) wzajemne uczenie się uczniów:
 • praca w grupach i parach,
 • ocena koleżeńska,
c)odpowiedzialność ucznia za własny proces uczenia się:
 • zadania do wyboru,
 • samodzielność ucznia,
 • samoocena.
 1.  Ocenianie jako integralny element procesu nauczania i uczenia.

Poznajmy się

Dane kontaktowe