Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Informacja zwrotna i Ocenianie Kształtujące - zastosowanie w praktyce szkolnej

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

Nauczyciele coraz częściej zauważają ograniczenia systemu oceniania sumującego: stopnie nie działają motywująco, mają dyskusyjną wartość wychowawczą i edukacyjną, często nie stanowią w pełni sprawiedliwej oceny pracy ucznia, nie informują o procesie uczenia się. Ocenianie Kształtujące daje nauczycielom realną i praktyczną alternatywę - lub uzupełnienie - dla stosowania stopni.

Szkolenie pozwalając na  zapoznanie się z filozofią Oceniania Kształtującego: całościowym, systemowym podejściem do nauczania, promującym podmiotowe i partnerskie traktowania ucznia, pozwalającym wyposażyć go w umiejętność uczenia się zachęca nauczycieli do świadomego sięgnięcia po nowe sposoby oddziaływania na ucznia w celu skutecznego motywowania go i oceniania.

Korzyści ze szkolenia


- Poznanie zasad oceniania kształtującego ułatwi spełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
- Uczestnicy dowiedzą się na czym polega Ocenianie Kształtujące i poznają główne elementy OK.
- Przećwiczą stosowanie informacji zwrotnej jako skuteczne narzędzie komunikacji nauczyciela i ucznia oraz sposób informowania uczniów o bieżących osiągnięciach oraz możliwościach rozwoju.
- Poznają stosowane w praktyce sposoby formułowania oceny opisowej.

Program szkolenia


1.      Analiza zmian wprowadzonych w Ustawie o Systemie Oświaty i treści rozporządzenia MEN w sprawach wymagań w kontekście praktyki oceniania kształtującego.
2.      Omówienie filozofii oceniania kształtującego
3.      Zarys elementów oceniania kształtującego
·        formułowanie celów w języku ucznia
·        formułowanie wymagań
·        pytania kluczowe
·        ocena opisowa
·        informacja zwrotna
4.      Ćwiczenia w stosowaniu informacji zwrotnej- warsztaty.
·        zasady udzielania informacji zwrotnej
·        dostosowanie informacji zwrotnej do indywidualnych potrzeb uczniów, uczniów uzdolnionych i wymagających wsparcia
·        model kanapki – jako narzędzie formułowania informacji zwrotnej
·        formułowanie informacji zwrotnej – przykłady
·        współudział uczniów w tworzeniu informacji zwrotnej - ocena koleżeńska,
·        uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów
·        informacja zwrotna jako uzupełnienie sytemu oceniania.
5.      Praktyczne metody stosowania oceny opisowej – przykłady.
6.      Dyskusja na temat korzyści ze stosowania oceniania kształtującego i barier utrudniających stosowanie oceniania kształtującego. 

Poznajmy się

Dane kontaktowe