Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Zagrożenia terrorystyczne, sytuacje kryzysowe w placówkach oświatowych

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy podczas szkolenia:
- poznają pojęcia bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej w świetle przepisów prawa;
- dowiedzą się jak należy rozumieć pojęcie sytuacji kryzysowej
- zostaną zapoznani ze źródłami kryzysu
- zapoznają się z wewnętrznymi i zewnętrznymi skutkami sytuacji kryzysowej.

Program szkolenia


1.  Informacje ogólne dotyczące sytuacji kryzysowej
2.  Terroryzm jako sytuacja kryzysowa
3.  Pojęcie bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej w świetle prawa
    - Definicje, rodzaje terroryzmu, skutki
4.  Procedura alarmowania i powiadamiania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny itp.).
5.  Obowiązki osób kierujących ewakuacją
    - Odpowiedzialność Dyrektora, administracji
6.  Praktyczna realizacja procesu alarmowania, powiadamiania i kierowania ewakuacją
7.  Procedury postępowania w przypadkach szczególnych
    - dostarczenie niebezpiecznej przesyłki
    - skażenia biologiczne
    - postępowanie w przypadku bycia zakładnikiem
8.  Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej

Poznajmy się

Dane kontaktowe