Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia


Analiza odpowiedzialności prawnej nauczycieli w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.
Przedstawione zostaną  zasady wprowadzenia centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami odpowiedzialności prawnej nauczycieli,
2. Omówienie podstawowych błędów prawnych popełnianych przez nauczycieli oraz sposobów ich unikania,
3. Dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


 1. Umiejętność czytania przepisów prawnych i posługiwania się nimi w praktyce.
  • wykładnia językowa,
  • wykładnia celowościowa,
  • wykładnia systemowa,
 2. Zasady odpowiedzialności porządkowej
  • Podstawy prawne – zakres stosowania w placówkach oświatowych,
  • Przewinienia porządkowe pracowników,
  • Rodzaje i sposób doboru kar porządkowych,
  • Warunki zastosowania kar porządkowych,
  • Procedura nakładania kary porządkowej – wzory dokumentów,
  • Uprawnienia pracowników w zakresie odwoływania się od nałożonej kary.
  • Przykłady praktyczne
 3. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania odpowiedzialności porządkowej
  • przewinienia dyscyplinarne,
  • rodzaje kar dyscyplinarnych,
  • przebieg postępowania dyscyplinarnego – rola dyrektora oraz nauczycieli
  • zakres działań rzecznika dyscyplinarnego oraz komisji dyscyplinarnych,
  • uprawnienia pracowników w zakresie odwoływania się od nałożonej kary,
  • przykłady praktyczne.
 4. Zasady odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej nauczycieli
  • podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowych oraz zakresu stosowania odpowiedzialności,
  • rodzaje roszczeń, osoby uprawnione,
  • przebieg postępowań sądowych,
  • przykłady praktyczne
 5. Przykłady obszarów pracy nauczycieli, w których dochodzi do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną.
  • pisma do rodziców, a ochrona danych osobowych,
  • czy rodzice muszą podpisywać kierowaną do nich korespondencję (oboje, czy wystarczy, że podpisze jedno z rodziców),
  • jak formułować pisma do rodziców, co powinny zawierać pod względem prawnym? Jak unikać błędów w tym zakresie,
  • które informacje można umieszczać w Internecie bez zgody poszczególnych osób, a kiedy trzeba mieć zgodę?,
  • warunki formalnoprawne umieszczania zdjęć na stronie internetowej,
  • publikowanie danych laureatów olimpiad szkolnych,
  • warunki publikowania w Internecie prac uczniów.

Poznajmy się

Dane kontaktowe