Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Kompendium wiedzy o nadzorze pedagogicznym. Praktyczny przewodnik po ewaluacji zewnętrznej, wspomaganiu i realizacji podstaw programowych, a także analizie wyników nadzoru oraz egzaminów i sprawdzianów wraz z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w szkole/ przedszkolu

Kategoria: Nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji


Opis szkolenia

Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Nie wystarczy sprawować nadzór pedagogiczny – należy zadbać o wysoką jakość tego nadzoru.  Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/przedszkola w środowisku  ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w obszarze ewaluacji zewnętrznej i zewnętrznej, wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli. Pokażemy też jak wykorzystać wyniki i wnioski z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, zwrócimy uwagę na sposób formułowania i wdrażania wniosków, aby podnieść jakość pracy szkoły/placówki. W zakresie kontroli podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści. Podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia. Serdecznie zapraszamy.  

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia zna aktualne przepisy prawa oświatowego mające wpływ na jakość pełnionego nadzoru pedagogicznego.
2. Potrafi opracować plan nadzoru pod kątem wysokiej jakości pracy szkoły..
3. Wie, jak opracować poszczególne formy nadzoru, aby przyniosły określone efekty dla ucznia i motywowały nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.
4. Potrafi w swojej pracy kierować się aktualnymi rozwiązaniami wynikającymi z przepisów prawa.

Program szkolenia


1.Przegląd aktualnych przepisów prawa mających pływ na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. .
2.Zmiany w sprawowaniu nadzoru wynikające z art. 21a  ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia z 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru z 27 sierpnia 2015 roku.
3.Omówienie przykładowych rozwiązań w opracowaniu planów nadzoru, zwrócenie uwagi na zapewnienie jakości w każdej z tych form.
4.Omówienie narzędzi do realizacji zadań w zakresie:
a)      ewaluacji wewnętrznej;
b)      ewaluacji wewnętrznej;
c)      kontroli przestrzegania przepisów prawa;
d)     wspomagani nauczycieli..
5. Zadania szkoły/placówki mając wpływ na jakość jej pracy:
a)      realizacja wniosków z analizy osiągnięć uczniów;
b)      podnoszenie wyników na sprawdzianie i egzaminie;
c)      motywowanie i wspieranie uczniów;
d)     inne czynniki mające wpływ na jakość pracy szkoły.
6. Efekty w obszarze wychowania i opieki – najważniejsze rozwiązania zgodnie z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oświatowego:
a)      program wychowawczy szkoły;
b)      program profilaktyki;
c)      realizacja zadań zawartych w planach pracy wychowawczej;
d)     diagnoza jako niezbędny czynnik do budowania jakości w zakresie wychowania i opieki.
7. Rola rodziców w zapewnieniu jakości pracy szkoły.
8. Panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe