Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018


Opis szkolenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli ze  zmianami  wynikającymi z  ustaw  związanych z wdrażaniem reformy edukacji od roku szkolnego 2017/18.  Nauczyciele poznają najważniejsze zapisy ustawy - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. oraz  ustawy  – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
 

Korzyści ze szkolenia


1. nauczyciele znają najważniejsze zapisy dotyczące reformy oświaty;
2. wiedzą, jakie zmiany będą obowiązywały w okresie przejściowym;
3. znają obowiązki i zasady odpowiedzialności prawnej nauczycieli.

Program szkolenia


1.  Nowa ustawa – Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 roku – reforma systemu oświaty.
2.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych w okresie przejściowym.
3. Status prawny nauczycieli w związku z nową struktura organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej,  czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej.
4. Zmiany  w okresie przejściowym: a) status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych po wygaszeniu gimnazjów; b) nowa formuła przeniesienia służbowe nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; c) inne zasady dotyczące obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, w tym obowiązek uzyskania przez nauczyciela  pisemnej zgody dyrektora na zatrudnienie w innej szkole; d) nowe zasady przejścia w stan nieczynny; e) rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum; f) przypadki, w których nie stosuje się art. 20 KN w związku z wygaszeniem gimnazjum.
5.  Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli w przepisach prawa oświatowego.

Poznajmy się

Dane kontaktowe