Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Reforma edukacji to nie tylko zmiany w strukturze szkół, lecz także skorelowane z nimi zmiany programowe, które wprowadza rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Korzyści ze szkolenia


1. zna definicję podstawy programowej i wynikające z niej zadania dla nauczycieli;
2. wskazuje założenia, cele, zadania szkoły i kompetencje kluczowe;
3. zna podstawę programową własnych zajęć edukacyjnych;
4. potrafi zaplanować wdrażanie podstawy programowej;
5. tworzy dokumenty opisujące działalność edukacyjną;

Program szkolenia


1.Podstawa programowa kształcenia ogólnego w aktach prawnych. Struktura podstawy programowej.
2.Główne założenia podstawy programowej.
3.Kształcenie zintegrowanie i kształcenie przedmiotowe: cele i treści.
4.Planowanie pracy nauczyciela: programy, podręczniki, sprawdzanie efektów
5.Działania organizacyjne wynikające z warunków i sposobów realizacji podstawy
6.Dokumentacja opisująca działalność edukacyjną szkoły.
7. Elementy projektu.
8. Elementy innowacji.

Poznajmy się

Dane kontaktowe