Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Analiza obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli w kontekście teoretycznym oraz praktycznym.

Korzyści ze szkolenia


1. dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w pracy nauczyciela
2. dla nauczycieli - uzyskanie spokoju o prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji,
3. dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


1.      Prawo rodzinne i opiekuńcze w pracy PPP. Współpraca z rodzicami.
 
a)      Władza rodzicielska a uprawnienia nauczycieli (ograniczenie władzy rodzicielskiej, wyrok sądu a wpływ na pracę w PPP, brak kontaktu z rodzicami, rodzina zastępcza, kuratela)
b)      Dziecko objęte terapią, a zgoda rodziców.
c)      Odbieranie dziecka z PPP. Zgoda na samodzielny powrót dziecka.
 
2.      Elementy ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku oraz obowiązki nauczyciela
 
a)        Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez PPP ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych – błędy podczas przetwarzania danych osobowych,,
b)        udostępnianie dokumentów rodzicom, sądowi, prokuraturze.
c)        Nauczyciel PPP przed sądem – zwolnienie z tajemnicy.
 
3.      Zasady odpowiedzialności  nauczycieli
 
a)      podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowych oraz zakresu stosowania odpowiedzialności,
b)      rodzaje roszczeń, osoby uprawnione,
c)      przebieg postępowań sądowych,
d)      przykłady praktyczne 

Poznajmy się

Dane kontaktowe