Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Zgodnie z podstawą programową działalność edukacyjna szkoły określona jest przez 1) szkolny zestaw programów nauczania  2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły  Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego  nauczyciela Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania

Korzyści ze szkolenia


1.Wiedzą w jaki sposób nowa podstawa programowa wpływa na kształt programu wychowawczego szkoły.
2.Rozumieją konieczność przeprowadzenia diagnozy w celu zaplanowania działań profilaktycznych.
3.Znają zasady konstruowania i umieją zbudować model programu wychowawczo - profilaktycznego.
4.Rozumieją potrzebę włączenia do realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych wszystkich pracowników szkoły oraz współdziałania z różnymi podmiotami
w środowisku lokalnym.

Program szkolenia


1. Cele i zadania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowej podstawy programowej.
2. Diagnoza obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze.
3. Plan działań wychowawczych i profilaktycznych – etapy tworzenia.
4. Współpraca nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.
5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
6. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.      

Poznajmy się

Dane kontaktowe