Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Program wychowawczo-profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017r.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018


Opis szkolenia

Zgodnie z nową podstawą programową działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela.
"Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania."
Zadaniem szkoły jest więc budowanie pomostu między edukacją i wychowaniem oraz podjęcie próby zintegrowania oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Wychowanie jest zadaniem szkoły najtrudniejszym do dobrego zaplanowania i ocenienia jego realizacji.
Ważne jest, aby w polskich szkołach program wychowawczo-profilaktyczny nie był martwym dokumentem, lecz aby jego konstruowanie stało się przyczynkiem do podejmowania spójnych oddziaływań wychowawczych przynoszących korzyść całej społeczności szkolnej.

Korzyści ze szkolenia


1.Wiedzą w jaki sposób nowa podstawa programowa wpływa na kształt programu wychowawczego szkoły.
2.Rozumieją konieczność przeprowadzenia diagnozy w celu zaplanowania działań profilaktycznych.
3.Znają zasady konstruowania i umieją zbudować model programu wychowawczo - profilaktycznego.
4.Rozumieją potrzebę włączenia do realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych wszystkich pracowników szkoły oraz współdziałania z różnymi podmiotami
w środowisku lokalnym.

Program szkolenia


1. Cele i zadania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w świetle nowej podstawy programowej.
2. Diagnoza obszarów problemowych - narzędzia i techniki badawcze.
3. Plan działań wychowawczych i profilaktycznych – etapy tworzenia.
4. Współpraca nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych.
5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
6. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.      

Poznajmy się

Dane kontaktowe