Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Już od 1 września 2017 r. szkoły będą zobowiązane dostosować kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie do zmienionych zapisów prawnych w rozporządzeniach podpisanych 09 sierpnia b.r. przez Minister Edukacji Narodowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian i pomoc szkole w ich wdrożeniu.

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznają się ze zmianami dotyczącymi indywidualizacji kształcenia uczniów w szkole, wynikającymi z nowych rozporządzeń MEN.
2. Znać będą zadania wychowawcy, nauczyciela, specjalistów wynikające z tych rozporządzeń.
3. Wiedzieć będą jak dostosować wewnątrzszkolne regulaminy i procedury do nowych wymagań oraz jak praktycznie wdrożyć zmiany.

Program szkolenia


1.      Indywidualne nauczanie zgodne z nowym rozporządzeniem  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
2.      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowe formy pomocy.
3.      Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
4.      Nowe zadania dla szkół, wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
5.      Dostosowanie wewnątrzszkolnych regulacji do nowych wymogów.
6.      Przykładowe wzory dokumentów, np. wniosków, IPET-Ów, pism.
7.      Wdrażanie zmian w szkole.

Poznajmy się

Dane kontaktowe