Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia


Ogólne rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) obowiązywać będzie począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Ponieważ podlega ono bezpośredniemu zastosowaniu na obszarze całej Unii Europejskiej, to z tym dniem praktyka ochrony danych osobowych wkroczy w kolejną fazę rozwoju. Wszystkie podmioty przetwarzające w ramach swojej działalności dane osobowe będą zmuszone wdrożyć nowe zasady i spoczywać będą na nich zupełnie nowe obowiązki. Szkolenie ma na celu wskazanie jak zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpłynie na dotychczasowe zasady ochrony danych osobowych i sposoby ich przetwarzania w placówkach oświatowych.

Korzyści ze szkolenia


1. dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa; zyskanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania RODO w placówce oświatowej,
2. dla nauczycieli i pracowników administracji - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa; zyskanie wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania RODO w placówce oświatowej,
3. dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


    1. Przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych – wybrane zagadnienia
1) rodzaje danych osobowych,
2) zbiory danych osobowych,
3) dokumentacja szkolna związana z przetwarzaniem danych osobowych,
4) dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.

    2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia
1) skutki przyjęcia rozporządzenia jako narzędzia prawnego reformy w ochronie danych osobowych
2) główne cele ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
3) wykładnia przepisów ogólnego rozporządzenia – rola motywów rozporządzenia

    3. Wpływ RODO na dotychczasowe zasady przetwarzania danych osobowych
1) nowe obowiązki w zakresie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych
2) ocena ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych
3) upoważnienia
4) obowiązki informacyjne

    4. Nowe obowiązki i prawa administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle opinii wydanych przez Grupę Roboczą
1) prawo do  włączania się we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych
2) prawo do uzyskania niezbędnych środków
3) obowiązki o charakterze informacyjno-doradczym
4) obowiązki o charakterze nadzorczym
5) obowiązki o charakterze komunikacyjnym
6) obowiązki związane z zachowaniem tajemnicy
7) pozostałe obowiązki
8) Zasada oparta na ryzyku a funkcja inspektora ochrony danych osobowych (Risk-Based Approach)

    5. Aspekty praktyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
1) obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe przetwarza placówka oświatowa (uczniowie, rodzice)
2) zmiany dotyczące dokumentacji w placówce oświatowej
3) zgody na przetwarzanie danych osobowych i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
4) prowadzenie strony internetowej
5) rozpowszechnianie wizerunku
6) współpraca wewnątrz placówki oświatowej oraz współpraca z rodzicami.

   6. Panel dyskusyjny

Poznajmy się

Dane kontaktowe