Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym 2018


Opis szkolenia


Reforma oświaty wprowadziła egzamin na zakończenie klasy ósmej. Przystąpienie do niego jest dla ucznia obowiązkowe – warunkuje ukończenie szkoły podstawowej, ale nie można tego egzaminu nie zdać. W kwietniu 2019r. odbędzie się on po raz pierwszy z trzech przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w szkole jako języka obowiązkowego, matematyka.
Prawnie egzamin został uregulowany w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512).
Dyrektor CKE udostępnił informatory, w których zamieszczono przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz odniesieniami do wymagań podstawy programowej. Przykładowe zadania nie wyczerpują wszystkich typów zadań, jakie mogą się pojawić na egzaminie.
Aby uczniów przygotować do egzaminu, należy zaprojektować ścieżkę pracy z uczniami i zaangażować w działania  rodziców i wszystkich nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia


- zna założenia egzaminacyjne,
- stosuje właściwe pojęcia, procedury, zasady,
- planuje realizację procesu nauczania pod kątem egzaminu,
- rozwija umiejętności uczenia się uczniów,
- wdraża praktyczne pomysły przygotowujące do egzaminu.

Program szkolenia


1.    Podstawy prawne i kalendarium egzaminu ósmoklasisty.

2.    Informatory CKE jako źródło informacji o wymaganiach i formach egzaminu.

3.    Planowanie pracy nauczyciela /podstawa programowa, ocenianie zgodne z kryteriami stosowanymi na egzaminie, egzaminy próbne, ćwiczenie słabo opanowanych umiejętności, prace domowe, współpraca z domem.

4.    Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów:
       a.    techniki zapamiętywania,
       b.    różne sposoby notowania,
       c.    ćwiczenia usprawniające szybkie czytanie,
       d.    ćwiczenia na koncentrację,
       e.    różne sposoby ułatwiające uczenie się.

5.    Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i gospodarowania czasem.

6.    Harmonogram pracy z uczniami. Szkolny system przygotowania do egzaminu.

Poznajmy się

Dane kontaktowe