Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Po roku od wejścia nowych przepisów prawa oświatowego w zakresie organizowania i udzielania ppp szkoły i placówki są zobligowane do oceny jej skuteczności. Związane jest to planowaniem dalszych działań - kontynuacji już realizowanych czy też wprowadzenia zupełnie nowych rozwiązań. Rady pedagogiczne w różnorodnych zespołach winny ocenić swoją pracę oraz postępy uczniów i wychowanków. Jak tego dokonać?  Jakich narzędzi użyć?  Jak udokumentować i przekazać zainteresowanym - uczniom, rodzicom,  dyrektorowi i innym nauczycielom? Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedzi na szkoleniu.
Podczas szkolenia  dostaniecie Państwo propozycję ewaluacji dostosowaną do dzieci ze specjalnymi potrzebami. 

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy dowiedzą się jak ocenić swoją pracę oraz postępy uczniów i wychowanków w kontekście udzielanej pomocy
Nauczą się formułować wnioski do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem
Poznają narzędzie niezbędne do mierzenia efektów swojej pracy
Będą potrafili zaplanować dalsze działania związane z udzielaną pomocą.

Program szkolenia


1.Analiza form pomocy i zadań przydzielonych poszczególnym nauczycielom i specjalistom. 
2. Bieżące wsparcie ucznia - wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako sposobu ewaluacji działań. 
3. Analiza - ilościowa i jakościowa - realizacji zaleceń zawartych w opiniach  i orzeczeniach poradni.
4. Portfolio jako metoda oceny efektywności udzielanego  wsparcia. 
5. Narzędzia do oceny postępów ucznia korzystającego z zajęć specjalistycznych. 
6. Jak ocenić pomoc udzielaną rodzicom uczniów - tworzenie i wykorzystanie skutecznych  metod. 
7. Jak i komu należy komunikować ocenę efektywności udzielanej w szkole pomocy - wskazówki. 
8. Dokumentowanie działań związanych z oceną ewaluacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Poznajmy się

Dane kontaktowe