Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

     Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli – rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, dodatek finansowy za ocenę wyróżniającą obowiązek stworzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami.  
     Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy,  jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach spełniania kryteriów określonych w nowym rozporządzeniu, aby uzyskać ocenę wyróżniającą. 

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
4. Słuchacz pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.

Program szkolenia


 1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych.
 2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające
  z kryteriów zawartych  w rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1133)
 3. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne.
 5. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
 6. Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
 7. Opis zasad innowacji – budowa programu innowacyjnego.
 8. Ćwiczenie- tworzenie przykładowych programów innowacyjnych w oparciu o podane wzory.
 9. Panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe