Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

    Przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli  rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami. Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy, jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach spełniania kryteriów określonych w nowym rozporządzeniu, aby uzyskać ocenę wyróżniającą

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
4. Słuchacz pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.

Program szkolenia


 1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych.
 2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające
  z kryteriów zawartych  w rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1133)
 3. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne.
 5. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
 6. Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
 7. Opis zasad innowacji – budowa programu innowacyjnego.
 8. Ćwiczenie- tworzenie przykładowych programów innowacyjnych w oparciu o podane wzory.
 9. Panel dyskusyjny.

Poznajmy się

Dane kontaktowe