Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, nauczyciel powinien:
§ 3.1.pkt 3) dokonywać analizy własnej pracy, wykorzystywać wnioski wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy oraz
§ 5.1.pkt 1) dokonywać ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz wykorzystywać jej wyniki do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły.

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w formach, o których mowa w rozporządzeniu powinni również oceniać efektywność udzielonej pomocy i formułować wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak w oparciu o wnioski przygotowywać rekomendacje i wykorzystać je do opracowania zadań, które będą służyć doskonaleniu pracy nauczyciela / szkoły w każdym obszarze działalności.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, nauczyciel powinien:
§ 3.1.pkt 3) dokonywać analizy własnej pracy, wykorzystywać wnioski wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy oraz
§ 5.1.pkt 1) dokonywać ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz wykorzystywać jej wyniki do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły.

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w formach, o których mowa w rozporządzeniu powinni również oceniać efektywność udzielonej pomocy i formułować wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak w oparciu o wnioski przygotowywać rekomendacje i wykorzystać je do opracowania zadań, które będą służyć doskonaleniu pracy nauczyciela / szkoły w każdym obszarze działalności.

Korzyści ze szkolenia


1. Przypomnienie zakresu obowiązków nauczycieli związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą.
2. Poznanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela.
3. Stworzenie banku pytań kluczowych.
4. Opracowanie wniosków, rekomendacji oraz zadań do dalszych działań w różnych obszarach pracy szkoły.

Program szkolenia


  1. Przepisy prawa obowiązujące nauczycieli zgodnie z nowymi aktami prawnymi.
  2. Ewaluacja realizacji podstawy programowej - gromadzenie danych, analiza zebranych informacji, przygotowanie wniosków.
  3. Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji.
  4. Teczka wychowawcy klasy - analiza pracy nauczyciela-wychowawcy.
  5. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  6. Model wspierania nauczycieli w zakresie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe