Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela jako nowe kryteria oceny pracy nauczyciela.

Kategoria: Zmiany w prawie oświatowym


Opis szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela nauczyciel powinien   dokonywać  analizy  własnej pracy wykorzystywać wnioski   wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy oraz dokonywać  ewaluacji  własnej pracy  Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak w oparciu o wnioski przygotowywać rekomendacje i wykorzystać je do opracowania zadań, które będą służyć doskonaleniu pracy nauczyciela / szkoły w każdym obszarze działalności

Korzyści ze szkolenia


1. Przypomnienie zakresu obowiązków nauczycieli związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą.
2. Poznanie narzędzi do prowadzenia ewaluacji pracy nauczyciela.
3. Stworzenie banku pytań kluczowych.
4. Opracowanie wniosków, rekomendacji oraz zadań do dalszych działań w różnych obszarach pracy szkoły.

Program szkolenia


  1. Przepisy prawa obowiązujące nauczycieli zgodnie z nowymi aktami prawnymi.
  2. Ewaluacja realizacji podstawy programowej - gromadzenie danych, analiza zebranych informacji, przygotowanie wniosków.
  3. Opracowanie rekomendacji i zadań do realizacji.
  4. Teczka wychowawcy klasy - analiza pracy nauczyciela-wychowawcy.
  5. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  6. Model wspierania nauczycieli w zakresie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe