Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI I KSZTAŁTOWANIE PATRIOTYCZNYCH POSTAW UCZNIÓW.

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019


Opis szkolenia

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, MEN zdecydowało uczynić kształtowanie postaw patriotycznych uczniów jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa. Postawa patriotyczna wielu uczniom kojarzy się z nudnymi „akademiami ku czci” i czymś zupełnie nieprzystającym do współczesności. Czym jest współczesny patriotyzm? Jak wyrażać miłość wobec ojczyzny w XXI wieku, w czasach pokoju i dobrobytu? Czy patriotyzm może być „cool”? Wszystkie te kwestie zostaną poruszone podczas niniejszego szkolenia, a nauczyciele zostaną zaproszeni do samodzielnego przyjrzenia się pomysłom na kształtowanie postaw patriotycznych w ramach zajęć przedmiotowych oraz projektów międzyprzedmiotowych. 

Korzyści ze szkolenia


Cele ogólne:
Omówienie kwestii znaczenia patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży w XXI wieku i możliwych form jego kształtowania.

Cele szczegółowe:
Po odbytym szkoleniu nauczyciele:
- będą potrafili rozmawiać z uczniami na tematy związane z patriotyzmem
- będą potrafili włączać elementy kształtowania postawy patriotycznej uczniów do zajęć przedmiotowych
- opracują co najmniej dwa-trzy projekty realizacji priorytetu MEN w swojej szkole, w oparciu o jej specyfikę, charakterystykę uczniów i lokalnej społeczności

Program szkolenia


1. Patriotyzm: definicja, praktyczne znaczenie, ewolucja znaczenia
2. Młodzież a patriotyzm
3. Kształtowanie postawy patriotycznej na zajęciach przedmiotowych: przykłady
4. Przykłady dobrych praktyk
5. Projekty kształtowania postaw patriotycznych: zajęcia warsztatowe, praca własna nauczycieli, podsumowanie i omówienie. 
 


Poznajmy się

Dane kontaktowe