Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Kompetentny nauczyciel, czyli jak sprostać kryteriom oceniania ujętym w nowym rozporządzeniu.

Kategoria: Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela


Opis szkolenia

Ważnym elementem kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, stało się "Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.   Gwarancją dla prawidłowego rozwoju kompetencji ucznia są kompetencje nauczycieli a rola jaką pełnią nauczyciele w procesie nauczania ma ogromny wpływ na efekty edukacyjne Rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r dotyczące szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli, które wejdzie w życie w dniu 1 września 2018 r. i będzie stanowiło podstawę do oceny pracy nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, uwzględnia umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia u uczniów kluczowych kompetencji, a jednocześnie dotyka obszarów kompetencji nauczycielskich w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Szkolenie przygotowuje do realizacji tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na obowiązki nauczyciela w zakresie organizowania procesu nauczania-uczenia się uczniów, pokazanie sposobów realizacji podstawy programowej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, jako ważnego zadania stojącego przed szkołami/placówkami i każdym nauczycielem, podkreślenie roli dyrektora i jego zadań w okresie wprowadzenia zmiany.

Program szkolenia


1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz.U. z 2017 r, poz. 1611)
Rozporządzenie MEN z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1133);
Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz.U. z 2017 r poz. 356)
Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1658 )
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
2 Działania szkoły dotyczące efektów w zakresie kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów,  
Realizacja nowej podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia kluczowych kompetencji 
Kształtowanie postaw rozwijających samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
3. Działania  nauczycieli dotyczące planowania i organizacji procesów kształcenia i wychowania wskazujące na kluczowe kompetencje nauczycieli.:
Rodzaje kompetencji nauczyciela ( co nauczyciel wie - umie – potrafi)
Zadania nauczyciela w zakresie:
a) organizowania procesu nauczania-uczenia się uczniów;
b) organizowania procesu wychowania 
c) działalności nowatorskiej 
d) rozwijania pogłębionego dialogu z rodziną i środowiskiem lokalnym
4. Działania dyrektora szkoły dotyczące tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów w tym dotyczące prowadzenia działalności innowacyjnej w procesie nauczania:
Stwarzanie sytuacji zachęcających uczniów do podejmowania różnorakiej aktywności 
Współpraca uczniów w zakresie realizacji przedsięwzięć i rozwiązywania problemów
Inicjowanie przez uczniów działań na rzecz własnego rozwoju  
Działania szkoły dotyczące prowadzenia działalności innowacyjnej w procesie nauczania
5. Cechy sprawnego  dyrektora i jego kompetencje podlegające ocenie:
Wiedza 
Umiejętności 
Postawy
Cechy osobowościowe 
6. Działania szkoły dotyczące zarządzania szkołą:
Rozwój szkoły poprzez właściwe zarzadzanie jej zasobami 
Rola dyrektora w zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej
7. Podsumowanie

Poznajmy się

Dane kontaktowe