Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Bezpieczeństwo i higiena w szkole od 1 września 2018r.

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019


Opis szkolenia

Dotychczasowe rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  6,  poz.  69, z późn. zm.). zostanie już niebawem zastąpione nowym rozporządzeniem, którego projekt znajduje się na stronie MEN.
Rozporządzenie zawiera m.in .przepisy  dotyczące:
  1. warsztatów,  laboratoriów,  pracowni  oraz  stanowisk  szkoleniowych do realizacji praktycznej nauki zawodu;
  2. wychowania fizycznego, sportu i turystyki;
  3. wypadków osób pozostających pod opieką szkoły.
W złącznikach do rozporządzenia zostały określone wzory:
  • rejestru wyjść grupowych,
  • protokołu powypadkowego,
  • rejestru wypadków.
Rozporządzenie   powtarza  dotychczasowe  rozwiązania i zadania  z zakresu bhp oraz nowe regulacje.

Korzyści ze szkolenia


- znają zadania w zakresie bhp
- znają zasady organizacji wyjść i wycieczek
- znają wzory dokumentacji bhp i wycieczek

Program szkolenia


1. Podstawy prawne.
2. Realizacja dotychczas obowiązujących zadań z obszaru bhp.
3. Nowe zadania szkoły /szkolenia, plan lekcji, udostępnianie wody, długość przerwy, katalog zachowań zabronionych.
4. Organizacja wycieczki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MEN z 25 maja 2018r.
5. Wzory rejestrów i innych dokumentów dot. bhp i wycieczki szkolnej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe