Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

Szkoły są zobowiązane dostosować kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie. Szkolenie ma na celu udoskonalenie działań w tym zakresie w szkole

Korzyści ze szkolenia


Po szkoleniu uczestnicy:
1. Zapoznają się zasadami indywidualizacji kształcenia uczniów w szkole, wynikającymi z przepisów prawa oświatowego.
2. Znać będą zadania wychowawcy, nauczyciela, specjalistów wynikające z tych przepisów.
3. Wiedzieć będą jak dostosować kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nowych wymagań.

Program szkolenia


  1. Indywidualne nauczanie zgodne z rozporządzeniem  w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - formy pomocy.
  3. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  4. Zadania dla szkół, wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
  5. Dostosowanie wewnątrzszkolnych regulacji do nowych wymogów.
  6. Przykładowe wzory dokumentów, np. wniosków, IPET-Ów, pism.
  7. Diagnoza i doskonalenie działań w szkole.

Poznajmy się

Dane kontaktowe