Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście nowej reformy oświaty i przepisów prawa wchodzących w życie po 1 września 2018

Kategoria: Polecane przez EKO-TUR


Opis szkolenia

Przepisy prawa oświatowego nakładają na szkoły, nauczycieli i dyrektorów realizację nowej podstawy programowej, ale również i nowe obowiązki, wynikające z kryteriów oceny pracy nauczyciela. Nacisk położony jest na rozwijanie takich kompetencji u uczniów jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych jest więc obowiązkiem wszystkich nauczycieli wpisanym jako integralny element działalności szkoły.   Podczas szkolenia nauczyciele poznają sposoby tworzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programów własnych, pracę metodą projektu oraz dowiedzą się, jak je wdrażać w codziennej pracy. Realizacja tych form jest jednocześnie spełnieniem kryteriów pojawiających się w nowej, obowiązującej od 1 września 2018 roku cenie pracy nauczyciela

Korzyści ze szkolenia


1. Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego, związanych z realizacją innowacji i eksperymentów pedagogicznych, z wprowadzaniem programów własnych i pracą metodą projektu.
2. Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy nauczyciela w kontekście działań innowacyjnych.
3. Poznanie struktury programu innowacyjnego i programu własnego oraz poznanie zasad pracy metodą projektu.
4. Umiejętność tworzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych.
5. Umiejętność spełniania ministerialnych kryteriów oceny pracy nauczyciela

Program szkolenia


  1. Aktualne przepisy prawa oświatowego związane z wprowadzaniem nowej reformy oświaty dotyczące działań innowacyjnych, pracy metodą projektu oraz kryteriów oceny pracy nauczyciela.
  2. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego w prawie oświatowym.
  3. Innowacja i eksperyment, program własny i praca metodą projektu a ocena pracy nauczyciela.
  4. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno -   wychowawczego.
  5. Określenie metod i form pracy nauczyciela, różnorodność programów edukacyjnych i wychowawczych  w placówce.
  6. Tworzenie programu - niezbędnik nauczyciela, przykładowa struktura programu innowacyjnego.
  7. Etapy innowacji i eksperymentu, programy własne – przykłady.
  8. Rozwijanie takich kompetencji u uczniów jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, zdobywanie  umiejętności społecznych, praca zespołowa, praca metodą projektu.
  9. Ewaluacja pracy nauczyciela.
  10. Warsztaty – tworzenie własnych i zmodyfikowanych programów innowacyjnych, przykłady dobrych praktyk.

Poznajmy się

Dane kontaktowe