Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Coaching w szkole

Kategoria: Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela


Opis szkolenia


Coaching to w najprostszym ujęciu rozmowa lub seria rozmów o charakterze rozwojowym jednej osoby z drugą, a w przypadku pracy grupowej, z zespołem kadry pedagogicznej. Osoba występująca w roli trenera/coacha zmierza do takiego ukształtowania rozmowy, która przyniesie korzyści drugiej osobie (nauczycielowi, podopiecznemu, uczniowi) lub zespołowi, w sposób nawiązujący do procesów uczenia się i rozwoju. 
 

Korzyści ze szkolenia


Znajomość podstawowej wiedzy związanej z zagadnieniem coachingu (założenia, cele, znaczenie przekonań)
Umiejętność posługiwania się wybranymi technikami coachingowymi w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych dyrekcji szkoły i kadry nauczycieli
Umiejętność zastosowanie nowoczesnego narzędzia wsparcia rozwojowego w relacji nauczyciel - uczeń
Umiejętność powiązania warunków osiągania celów z możliwościami uczestników relacji coachingowej
Określenie aktualnych celów zawodowych uczestników oraz potrzeb w zakresie doskonalenia umiejętności

Program szkolenia


  • Prezentacja wiedzy związanej z zagadnieniem coachingu 
  • Coaching a tradycyjne szkolenie dotyczące wspomagania rozwoju – różnice w efektywności  
  • Dostarczenie wiedzy o stosowanych w edukacji modelach coachingu
  • Podstawowe kompetencje psychospołeczne stosowane w coachingu- wykorzystanie technik dwustronnej komunikacji w rozmowie coachingowej   
  • Analiza możliwych zastosowań coachingu w szkole
  • Zaprezentowanie i zastosowanie w trakcie szkolenia wybranego modelu coachingu w realizowaniu konkretnych celów rozwojowych nauczycieli   
  • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe