Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Pierwsza pomoc w szkole

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) została rozszerzona grupa osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Korzyści ze szkolenia


Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia


 1. Prawo i pierwsza pomoc
 2. Ocena stanu poszkodowanego
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie z AED
 4. Zasady postępowania na miejscu wypadku
 5. Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząśnienie mózgu.
 6. Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa
 7. Rany i krwotoki (ĆWICZENIA)
 8. Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku (ĆWICZENIA)
 9. Zatrucia
 10. Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
 11. Odmrożenia, poparzenia
 12. Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy
 13. Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma - utonięcia i odma jest stanem nagłym - więc może być w zaburzeniach przytomności


Poznajmy się

Dane kontaktowe