Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w szkole ponadpodstawowej zawodowej

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia

Od wielu lat kształcenie zawodowe stanowi obszar edukacji  intensywnie poszukującej rozwiązań w celu zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie oraz zwiększenia zainteresowania pracodawców podejmowaniem współpracy ze szkołami.
25 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe i ustawy  o systemie oświaty. W projekcie tym zaproponowano szereg rozwiązań ukierunkowanych na dalsze odbudowywanie prestiżu kształcenia zawodowego oraz  poprawę jakości i efektywności kształcenia  w szkołach i placówkach.Z uzasadnienia do zmian w ustawie: ” Głównym celem zmian wprowadzanych projektowaną ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. „
Poniższe materiały oraz treści podane podczas szkolenia mają za zadanie przybliżenie proponowanych zmian dotyczących kształcenia zawodowego oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań, które będą wdrażane od 1 września 2019 r.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:
 Znają podstawy prawne wprowadzanych zmian w zakresie kształcenia branżowego.
 Znają i rozumieją sposób funkcjonowania szkolnictwa branżowego w roku szkolny 2019-2020 i następnych.
 Znają strukturę podstawy programowej, ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego.
 Identyfikują terminarz wprowadzanych zmian.
 Znają przykłady rozwiązań organizacyjnych w oparciu o nowa podstawę kształcenia branżowego.

Program szkolenia


1.         Idea nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.
2.         Podstawy prawne określające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz proponowane zmiany.
3.         Organizacja szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r.
4.         Propozycje rozwiązań organizacyjnych dotyczących kształcenia w odniesieniu do podstawy programowej kształcenia ogólnego i branżowego dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
5.         Struktura szkolnictwa branżowego od 1 września 2019 r.
6.         Kalendarz zmian.
7.         Budowa nowej podstawy programowej szkolnictwa branżowego.
8.         Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
9.         Ramowe plany nauczania:
  • Propozycje różnych rozwiązań organizacyjnych.
  • Tworzenie klas oraz grup między klasowych i między oddziałowych.
  • Wykorzystanie godzin do dyspozycji dyrektora.

Poznajmy się

Dane kontaktowe