Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Wychowanie z samej istoty jest działalnością etyczną. Przekaz wartości odbywa się w trakcie całej aktywności zawodowej nauczyciela. Jego zadaniem jest czuwanie nad tym, co będzie dla ucznia „dobre”. Uczeń powinien mieć kogoś, kto może mu służyć bezinteresowną radą, pomocą, zwrócić uwagę, kogoś o kim wie, że go szanuje i rozumie, kto może mu pomóc. Nauczyciel powinien być ekspertem w swojej dziedzinie, ale skuteczność przekazu wiedzy i umiejętności, wykorzystania jej w praktyce przez wychowanka, w dużej mierze zależy od tego, czy uda mu się nawiązać z uczniem właściwy kontakt. Aspekt postaw moralnych kadry pedagogicznej stawiany jest na równi z jej wysokimi kwalifikacjami zawodowymi do nauczania poszczególnych przedmiotów.

Formuła szkolenia będzie służyć dyskusji nad kodeksem zachowań pedagogów we współczesnym świecie.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- zna przepisy prawne regulujące odpowiedzialność etyczną nauczyciela
- rozumie znaczenie etyki zawodowej w zawodzie zaufania publicznego
- potrafi zastosować imperatywy etyczne w codziennej pracy

Program szkolenia


  1. Rola zachowań etycznych w zawodach zaufania publicznego.
  2. Obowiązki etyczne nauczycieli wynikające z przepisów prawa.
  3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
  4. Normy moralne w relacjach:
    • nauczyciel - uczeń,
    • nauczyciel - rodzic
  5. Normy moralne w relacjach panujących w zespołach nauczycielskich
  6. Tworzenie kodeksu etycznego – warsztaty.

Poznajmy się

Dane kontaktowe