Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych - kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień

Korzyści ze szkolenia


Po naszym szkoleniu:
- będziesz posiadał formalne uprawnienia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych
- będziesz posiadał wiedzę w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych z dziećmi i młodzieżą szkolną odbywających się w okresie roku szkolnego
- będziesz umiał poprawnie sporządzić programy w/w form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi (Karta Wycieczki)
- będziesz umiał przygotować dokumentację wycieczki
-Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku ministerialnym

Program szkolenia


 • Zagadnienia ogólne
 • Organizacja wycieczek oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
       - rodzaje, formy - obowiązujące przepisy.
 • Opiekunowie grupy - ich zadania i obowiązki.
       - współpraca i koordynacja pracy opiekunów wycieczki.
       - nadzór pedagogiczny nad ich pracą.
 • Odpowiedzialność nauczyciela za dziecko.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek– obowiązujące przepisy.
 • Dokumentacja wycieczki
 • Karta wycieczki
 • Dokumentacja obozu wędrownego
 • Zasady organizacji turystyki

Poznajmy się

Dane kontaktowe