Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz działań wspierających dla uczniów z różnorodnymi trudnościami.

Kategoria: Kształcenie

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

-*Nauczyciel zna zasady pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
-*Rozumie celowość planowania i ewaluowania swoich działań w zakresie wspierania uczniów,
-*Wspiera ucznia z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi.

Program szkolenia


  1. Organizacja pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
  2. Adresaci pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rodzaj niezbędnego wsparcia
  3. Obowiązki nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – działania zespołowe.
  4.  Etapy pracy w zakresie konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  5. Bieżące wsparcie ucznia z różnorodnymi trudnościami – obszary dostosowań.

Poznajmy się

Dane kontaktowe