Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

Kategoria: Opieka i wychowanie

Korzyści ze szkolenia


Rada pedagogiczna po odbytym szkoleniu:
- Zna obligatoryjne zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 04 2013
- Wie jak wdrożyć zmiany związane z nowym rozporządzeniem w praktyce szkolnej,
- Rozumie istotę zmian i potrafi wykorzystać je z korzyścią dla uczniów oraz funkcjonowania placówki.

Program szkolenia


 • Uczeń o szczególnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych
       – rodzaje dysfunkcji kwalifikujących dziecko do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
       w szkole. Rodzaje opinii oraz orzeczeń.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna sposoby udzielania oraz osoby odpowiedzialne za nią.
 • Rozpoznawanie potrzeb oraz szczególnych możliwości u powierzonych uczniów.
 • Przepływ informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia
       o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwojowymi.
 • „Bieżące wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych” jako nowy
       wymiar pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokumentacja, prowadzenie monitorowanie ewaluacja.

Poznajmy się

Dane kontaktowe