Online: Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej w przedszkolu

06-03-2021 ONLINE 10:00 - 12:15

Korzyści

1

Umiejętność tworzenia pomocy w wybranych programach komputerowych dostępnych on-line (Learning Apps, Canva).

2

Poznanie możliwości platform Padlet Class Dojo, Symbaloo do pracy z grupą dzieci oraz współpracy z radą pedagogiczną.

3

Poznanie zasad właściwego przygotowywania spotkań on-line z dziećmi i z rodzicami.

4

Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rodzicami w formie zdalnej, które umożliwią współpracę i ewaluację dziecięcych działań podczas pracy zdalnej.

5

Wykorzystanie możliwości pracy zdalnej do budowania własnego zespołu - zgranej i współpracującej ze sobą Rady Pedagogicznej.

Opis

W dostępnej dziś ofercie programów i platform edukacyjnych, nie jest łatwo znaleźć takie, które będą łatwe w obsłudze nie tylko dla nauczyciela, ale także dla małego dziecka i jego rodzica. Potrzebne są narzędzia przejrzyste, intuicyjne, przyjazne dla oka malucha i takie, które pozwalają na współpracę całej rady pedagogicznej, a jednocześnie umożliwią łatwe sprawozdanie się z pracy zdalnej. Udział w tym szkoleniu, ułatwi uczestnikom wybór najkorzystniejszych dla niego i dla jego podopiecznych, zasobów cyfrowych, które umożliwią efektywną pracę zdalną.

Program szkolenia

 • Edukacja zdalna w przedszkolu - czynniki zewnętrzne i wewnętrzne które ją warunkują - od czego zależy edukacja zdalna w przedszkolu, dlaczego jest trudniejsza niż praca zdalna w szkole - sytuacja dziecka przedszkolnego w czasie pandemii i przebywania w domu podczas kwarantanny; kompetencje nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pracy zdalnej; wyposażenie w sprzęt (komputer, kamera, etc.), prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu na odległość - jak mogą poradzić sobie specjaliści; sytuacja dzieci z SPE w pracy zdalnej - rodzic w roli “nauczyciela wspomagającego”
 • Współpraca z rodzicami - jak zorganizować pracę zdalną, by przedszkolak mógł samodzielnie jej podołać przy minimalnym zaangażowaniu rodziców - przedstawienie sposobów na współpracę z rodzicami w zakresie pracy zdalnej - wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom w zakresie dostosowania treści przekazywanych dzieciom, w taki sposób, by zaangażowanie rodzica do wspierania dziecka przy realizowaniu proponowanych zadań, mogło być minimalne. Propozycje planowania pracy przez nauczycieli, w sposób który pozwoli także rodzicom zaplanować czas wszystkich członków rodziny, by udało się także poświęcić czas najmłodszemu dziecku w rodzinie.
 • Przedstawienie sposobów planowania pracy nauczycieli w taki sposób, by proponowane dzieciom działania były inspiracją do dalszej, samodzielnej zabawy w domu - kontynuowania działań, doświadczeń, eksperymentów, które zainicjowali nauczyciele w przesłanych do dzieci materiałach.
 • W tej części szkolenia zostaną także przekazane doświadczenia nauczycieli specjalistów w pracy zdalnej z
 • rodzicami dzieci z SPE oraz sposoby na asertywną komunikację z rodzicami wychowanków
 • Jak zorganizować wewnętrzne ustalenia przedszkolne dotyczące pracy zdalnej - ewentualne modyfikacje planu pracy przedszkola i programu.
 • Weryfikowanie umiejętności dzieci w pracy zdalnej - spotkania on-line - praca zdalna wymaga dodatkowej pracy od całej rady pedagogicznej. W tej części szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami modyfikowania planu pracy przedszkola i programu, w taki sposób, by podział obowiązków i wymiana doświadczeń, pozwala na równomierne rozłożenie sił w realizacji zadań związanych ze zdalnym nauczaniem oraz jednocześnie umożliwiała szeroką współpracę całej kadry pedagogicznej.
 • Spotkania on-line z dziećmi zostaną tutaj przedstawione uczestnikom nie jako podstawowy element edukacji zdalnej, ale jako narzędzie służące weryfikacji umiejętności dzieci oraz podtrzymywania z nimi kontaktów. Ponadto zostanie uszczegółowiona tematyka pracy zdalnej przez nauczycieli terapeutów i specjalistów z dziećmi z SPE.
 • Learning Apps, Canva- jak tworzyć pomoce do zajęć zdalnych - przedstawienie możliwości programów - dwa
 • bardzo proste i bezpłatne programy, które dają bardzo duże możliwości do przygotowywania różnego rodzaju pomocy do zajęć.
 • Learnig Apps - interaktywna platforma, która pozwala tworzyć gry, quizy, zagadki, etc.
 • Canva - program o bardzo szerokim zastosowaniu, który pozwala tworzyć karty pracy, filmy, prezentacje
 • multimedialne i wiele innych, a jednocześnie daje możliwość zapisywania tworzonych dokumentów i multimediów w różnorodnych formatach, co pozwala na uniknięcie konieczności korzystania z dodatkowych programów, które umożliwiają formatowanie stworzonych przez nas pomocy, do najkorzystniejszych dla nas plików typu jpg, pdf, MP4
 • Padlet, Class Dojo, Symbaloo - czytelne programy do porządkowania i przekazywania treści - programy do
 • porządkowania treści i przesyłania ich do osób uprawnionych do ich odczytywania i/lub modyfikowania - w sposóbszybki i czytelny
 • Padlet - wirtualna tablica - łatwa do obsługiwania zarówno dla osób, które umieszczają na niej treści, jak i dla
 • tych, którzy mają te treści odczytać. dzieci przedszkolne radzą sobie z nią intuicyjnie
 • Class Dojo - “wirtualna klasa” - ten program pozwala na umieszczanie materiałów edukacyjnych, weryfikację
 • postępów dzieci i jednocześnie wymianę informacji z rodzicami
 • Symbaloo - platforma do gromadzenia ciekawych stron www - praktyczne narzędzie dla całej rady pedagogicznej, która może tu umieszczać ciekawe, znalezione w sieci strony, tak by pozostali członkowie rady, również mogli korzystać z tych stron.

Wykładowca

Paulina Zdanowska

Edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas