Online: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w praktyce szkolnej

02-02-2021 ONLINE 12:00 - 14:15

Korzyści

1

Znajomość prawa oświatowego w obszarze innowacji i eksperymentu pedagogicznego.

2

Umiejętność wejścia w rolę inicjatora nowoczesnego procesu dydaktyczno- wychowawczego.

3

Umiejętność tworzenia karty innowacji pedagogicznej i skutecznego wprowadzania innowacji.

Opis

W świetle Ustawy Prawo Oświatowe "działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły". Wynika stąd, że ma być prowadzona w większym lub mniejszym zakresie przez każdego nauczyciela. Żeby więc przygotować dobrą innowację, czyli taką, która będzie spełniała kryteria zawarte w ustawie, warto poznać przepisy prawa w tym zakresie, wiedzę na temat co działa, a co nie działa w procesie uczenia się uczniów, jak i odkrycia neurodydaktyki. Są to informację, które mogą być inspiracją do wprowadzenia przez nauczyciela zmiany w postaci przygotowanej i przeprowadzonej innowacji pedagogicznej. Podczas szkolenia omówimy rodzaje innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz warunki, które musimy spełnić planując w szkole eksperyment.

Program szkolenia

  • 1. Innowacje pedagogiczne i eksperymenty - obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
  • 2. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno- wychowawczego, czyli o czym warto wiedzieć planując innowację lub eksperyment?
  • a)Co działa a co nie działa w procesie uczenia się uczniów.- wyniki badań prof. Johna Hattiego
  • b) Odkrycia neurodydaktyków, które warto wykorzystać przygotowując innowację pedagogiczną.
  • 3. Cel oraz rodzaje i źródła innowacji pedagogicznej oraz eksperymentu w szkole.
  • 4. Dokumentacja dotycząca innowacji i eksperymentu.
  • 5. Przykładowa procedura wprowadzenia innowacji i eksperymentu.
  • 6. Przykłady innowacji i eksperymentów.

Wykładowca

Jolanta Kolan

edukator Instytutu Kształcenia Eko- Tur, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, Lider Oświaty, terapeuta pedagogiczny. Specjalizuje się w obszarach: wspierania procesów uczenia się i nauczania, motywacji oraz kształtowania kompetencji kluczowych, oceniania kształtującego, zarządzania oświatą, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, certyfikowany specjalista ds. nowego systemu wspomagania szkoły w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas