Online: Ocenianie podczas edukacji zdalnej

22-02-2021 ONLINE 12:00 - 14:15

Korzyści

1

Uporządkowanie wiedzy na temat oceniania uczniów w edukacji zdalnej, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

2

Znajomość funkcji oceniania w edukacji zdalnej.

3

Wiedza nt. elementów, z których składa się zgodna z rozporządzeniem informacja zwrotna i w jaki sposób ją przygotować dla ucznia.

4

Umiejętność pogodzenia informacji zwrotnej z wystawieniem stopnia na koniec roku szkolnego.

Opis

Ocenianie w procesie uczenia się ucznia jest mu bardzo potrzebne. Trudno bowiem uczyć się, nie wiedząc czy robimy to dobrze i czy podążamy we właściwym kierunku. Dlatego szczególnie odpowiedzialna jest tutaj rola nauczyciela, który zgodnie z tym o czym mówi rozporządzenie o ocenianiu ma obowiązek pomagać uczniowi w uczeniu się. Szczególną rolę odgrywa też ocenianie dzisiaj w edukacji zdalnej, kiedy uczeń pracuje w domu, a nauczyciel nie widzi go, podczas kiedy wykonuje pracę. Nie może zaobserwować jakie jest jego zaangażowanie i czy zadaną pracę wykonał samodzielnie. Proponowane szkolenie ugruntuje Państwa wiedzę na temat oceniania zdalnego, które będzie zgodne z obowiązującym prawem oraz wskaże jak oceniać, żeby celem szkoły nie były stopnie a wiedza i umiejętności ucznia.

Program szkolenia

 • I. Przepisy prawa oświatowego, a ocenianie uczniów w edukacji zdalnej.
 • II. Czym jest ocenianie i jaka jest jego rola w szkole?
 • III. Funkcje oceniania w nauczaniu tradycyjnym i zdalnej edukacji.
 • 1. Informacja zwrotna dla ucznia o jego pracy.
 • a) ocena kształtująca czyli komentarz do pracy ucznia,
 • b) stopień oceniający pracę ucznia czyli ocena sumująca,
 • 2. informacja zwrotna dla rodziców o postępach dziecka
 • 3. Informacja dla nauczyciela- jak prowadzić dalsze nauczanie.
 • IV. Jak pracować z informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym?
 • a) Co możemy wziąć pod uwagę oceniając uczniów w pracy zdalnej?
 • b) Ocena koleżeńska i samoocena ucznia
 • c) Kryteria ustalone z uczniami , a komentarz nauczyciela
 • d) Formy informacji zwrotnej
 • V. Jak oceniać, żeby wspierać proces uczenia się i co zrobić, żeby celem nauki nie były stopnie?
 • VI. Jak pogodzić informację zwrotną z wystawieniem stopnia- czyli o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

Wykładowca

Jolanta Kolan

edukator Instytutu Kształcenia Eko- Tur, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, Lider Oświaty, terapeuta pedagogiczny. Specjalizuje się w obszarach: wspierania procesów uczenia się i nauczania, motywacji oraz kształtowania kompetencji kluczowych, oceniania kształtującego, zarządzania oświatą, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, certyfikowany specjalista ds. nowego systemu wspomagania szkoły w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas